Bestellingen

afhalen of snel thuisgeleverd, ook leveringen aan bedrijven en instellingen

Leveringsvoorwaarden Afhaling

De door de klant op de bestelbon aangeduide vorm van levering zal worden gevolgd. In geval van ‘afhaling door de klant’ zullen de bestelde producten klaar staan op het gevraagde tijdstip. Deze bestelde goederen blijven maximum twee uur na dit tijdstip ter beschikking staan. De verschuldigde som van de bestelde goederen blijft verschuldigd zelfs indien de goederen niet zijn afgehaald. Alle afhalingen dienen te gebeuren tijdens de openingsuren van de winkel, tenzij anders overeengekomen.  

Levering in uw bedrijf? 
 
In het centrum van Ruiselede is het mogelijk om uw bestelling te laten leveren in uw bedrijf, dit tussen 11u30 en 12u30.
Bestellen kan telefonisch tot 10u ten laatste! Via mail 9u30 ten laatste.
Bij vragen, bel gerust op!
 

Leveringstijdstip

De Panino zal steeds het overeengekomen leveringstijdstip respecteren. Overmacht zoals verkeershinder, onverwachte toestroom van bestellingen, een storing van onze technische installatie, ongeval, enz… kan geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding. De klant zal telefonisch op de hoogte worden gesteld (indien het telefoonnummer correct werd ingevuld op het bestelformulier) en zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt.  De Panino kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de rechstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van een laattijdige levering bij overmacht.

Verpakking onder waarborg

Broodmanden worden geleverd in speciaal daartoe bestemde manden. Er wordt een waarborg aangerekend van € 2.00 per item. Dit bedrag wordt integraal terugbetaald wanneer deze in goede staat worden terugbezorgd bij De Panino.  

Bestel- en leveringsvoorwaarden

Het Panino team doet steeds al het nodige om al de klanten tijdig op het gevraagde tijdstip te  bedienen. Vermits alles, ook de vers belegde broodjes, steeds op bestelling wordt klaar gemaakt voor levering is het nodig ons de nodige tijd te geven.
Een overzicht: 
 
 • Vers belegde broodjes, bereide maaltijden zoals pasta, moussaka, soep, enz...
  Alle bestellingen kleiner dan 20 stuks die ons bereiken voor 9h30 kunnen tegen 12h00 worden afgehaald. 
  Voor grotere bestellingen vragen wij rekening te willen houden met een langere voorbereidingstijd. Bij voorkeur vragen wij dergelijke bestellingen door te geven de dag voordien. Bestellingen die ons voor 9h00 bereiken kunnen dezelfde dag vanaf 16h00 worden afgehaald.
   
 • Broodmanden
  Bij voorkeur bestellen minstens twee dagen op voorhand. 
Zondag, verplichte rustdag. 
 
 

Eventuele klachtenDe Panino werkt uitsluitend met verse ingrediënten en stelt bijzonder hoge eisen inzake de kwaliteit van deze en van de overige aangeleverde grondstoffen. Mocht er zich toch een probleem voordoen kunnen wij enkel rekening houden met de klachten die ons binnen de vier uur na levering bereiken. De geleverde producten inclusief de originele verpakkingen worden ons wel ter beschikking gesteld voor verder onderzoek. In geval van aanvaarding van de klacht blijft de schadevergoeding altijd beperkt tot hetzij een vervanging van de geleverde producten binnen de zo kort mogelijk maar haalbare termijn hetzij een terugbetaling van de betaalde prijs of creditering van het desbetreffende deel van de factuur. Bijkomende schadevergoeding, van welke aard ook, is niet mogelijk. 

Alle leveringen zijn in principe contant betaalbaar, zonder korting, behoudens de leveringen die in rekening worden gebracht met een factuur. Alle facturen zijn steeds betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst tenzij anders overeengekomen. Wij verwijzen naar de vervaldag zoals op de facturen aangegeven. Bij niet betaling op de vervaldag wordt er een forfaitaire verhoging van 250,00 euro voor de gerechtskosten verschuldigd alsook de verwijlinstresten berekend op basis van 2% boven het geldende tarief van de bank voor gereed geld, en dit alles zonder ingebrekestelling. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd. 

Uw privacyDeze privacyverklaring geldt voor de website: http://www.panino-ruiselede.be en aanverwante domeinen.

 

Uitgebaat door: Panino Ruiselede bvba, Bruggestraat 131, 8755 Ruiselede, BE 0807.736.123. 

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. Panino Ruiselede bvba houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Panino Ruiselede bvba verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, versturen van infobrieven, correct registreren van domeinnamen, opzetten van hostingaccounts, aanvragen van SSL-certificaten, facturatie. Panino Ruiselede bvba streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of het gratis offerte-aanvraagformulier. 

 

3. Verstrekking aan derden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Om er voor te zorgen dat één of meerdere domeinnamen op de juiste gegevens geregistreerd staan, moeten we u gegevens delen met de centrale Registry voor die domeinnaamextensie. Voor sommige extensies werken we met een tussenpersoon en dienen we uw gegevens ook te delen met die tussenpersoon. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons heeft gedaan. 

 

Indien u één of meerdere domeinnamen registreert die worden beheerd door een Registry buiten de Europese Unie, dan dienen we uw gegevens dus ook te delen met deze niet-Europese Registry.

 

Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Bewaarperiode

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

 

U heeft ten allen tijde recht:

 • op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
 • op correctie van uw persoonsgegevens
 • op vergetelheid van uw persoonsgegevens
 • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
 • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. http://www.panino-ruiselede.be/gdpr/.

 

6. Cookies

 

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

7. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch bereiken op +32(0)51/63.40.06 of via mail op bestelling@panino-ruiselede.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  

 

 

8. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 25/06/2018).